Ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου της «Ελευθεροτυπίας» (2019 – έως σήμερα)

Πρόκειται για μια σημαντική ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου της «Ελευθεροτυπίας». Όλες οι Η/Μ εγκαταστάσεις θα σχεδιαστούν από την αρχή. Ο Υποσταθμός και το αντλιοστάσιο Πυρόσβεσης είναι επίσης μέρος του αντικειμένου της Η/Μ μελέτης. Το κτίριο θα επιδιώξει και την πιστοποίηση LEED.

HUB 204 in Piraeus (2018 – έως σήμερα)

Το έργο αποτελείται από γραφεία ~15.700τ.μ. μαζί με την κατασκευή ενός Δημοτικού Σκοπευτηρίου και ενός πάρκου. Περιλαμβάνει όλα τα στάδια σχεδιασμού Η/Μ μελετών καθώς και επίβλεψη. Το κτίριο γραφείων ακολουθεί επίσης την πιστοποίηση LEED Gold.

Γραφεία της Εθνικής Πανγαία Α.Ε.Ε.Ε.ΑΠ. στην Αθήνα (2018 – έως σήμερα)

Πρόκειται για το πρώτο κτίριο στην Ελλάδα που επιδιώκει και τις δύο πιστοποιήσεις LEED και WELL. Όλες οι Η/Μ μελέτες για το Στάδιο Οριστικής μελέτης – Αδείας και Μελέτης Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του Υποσταθμού του κτιρίου, πραγματοποιήθηκαν από το γραφείο μας. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει και την επίβλεψη. Η/Μ Μελέτες Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Μελέτη Υποσταθμού, Εγκατάσταση Φωτισμού και Αυτοματισμοί, Κλιματισμός – Θέρμανση – Αερισμός, Πυρόσβεση, Υδραυλικές εγκαταστάσεις, Οπτικοακουστικά συστήματα, BMS, Αυτοματισμοί KNX, Ασθενή Ρεύματα, Άρδευση.

Σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών εφαρμογής Αιθουσών Παιγνιομηχανημάτων εντός της Ελληνικής Επικράτειας (2017)

Εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων και διεκπεραίωση φακέλου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Grivalia (2016)

Έλεγχος κατάστασης συντήρησης και πυροπροστασίας χαρτοφυλακίου GRIVALIA (2016)

Παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για 37 κτίρια, συνολικής επιφάνειας ~ 270.000 m2 και συγκεκριμένα:

  • Συλλογή των εγκεκριμένων μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Διενέργεια αυτοψίας στα ως άνω ακίνητα για τον έλεγχο της εφαρμογής των εγκεκριμένων μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, των περιβαλλοντικών όρων, καθώς και της κατάστασης συντήρησης των εγκαταστάσεων.
  • Σύνταξη έκθεσης συμβατότητας εγκαταστάσεων με τις εγκεκριμένες μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας και το ισχύον πιστοποιητικό πυροπροστασίας .
  • Εκτίμηση κόστους απαιτούμενων εργασιών.
  • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για τον έλεγχο της κατάστασης συντήρησης των ακινήτων, τη συμβατότητα σε θέματα πυροπροστασίας, περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας του ακινήτου ιδιοκτησίας Ο.Τ.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (2014-2015)

Έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας του ακινήτου ιδιοκτησίας Ο.Τ.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., επί της Λ. Κηφισίας 99 – Διοικητικό Μέγαρο ~58.650m2

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (2012)

Εκπόνηση μελέτης για πλήρη ανακατασκευή υποσταθμού ισχύος 630KVA με 1 H/Z. Μελέτη για πλήρη κλιματισμό, ηλεκτρική εγκατάσταση και ενεργητική πυροπροστασία για 3 Data Center και ενός BMS για την υποστήριξη των παραπάνω συστημάτων.

Κτίριο Γραφείων Παρηγόρη (2008 ÷ 2009)

Κτίριο επιφανείας 850 m2, με τέσσερεις ορόφους (χώροι γραφείων, computer room) και υπόγειο χώρο στάθμευσης. Μελετήθηκαν όλες οι εγκαταστάσεις με ιδιαίτερο βάρος στον ενεργειακό σχεδιασμό (συστήματα EIB φωτισμού με λαμπτήρες Τ8 και ηλεκτρονικά ballasts, BMS, υψηλά COP, Φυσικό Αέριο, ανεξάρτητη λειτουργία ορόφων κλπ.) και την αδιάλειπτη λειτουργία.

ktiria-grafeion1
ktiria-grafeion3
ktiria-grafeion2
Συντήρηση Νέου Κέντρου Μηχανογραφίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας στο Γέρακα Αττικής (2009)

Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης της Τεχνικής Διαχείρισης και Συντήρησης του Νέου Κέντρου Μηχανογραφίας της Ε.Τ.Ε. συνολικής επιφάνειας ~ 40.000 m2.

Τα τεύχη Δημοπράτησης συμπεριλάμβαναν : Καταγραφή όλου του Η/Μ εξοπλισμού του κτιρίου και των διαδικασιών λειτουργίας, Ανάλυση της Συντήρησης του Εξοπλισμού, Βλάβες και Απαιτήσεις Διαθεσιμότητας Εγκαταστάσεων, Περιγραφή του Απαιτούμενου Ανθρώπινου Δυναμικού, Εξοπλισμού Συντήρησης και Ποιότητας Παρεχομένων Υπηρεσιών, Υποχρεώσεις Αναδόχου – Εργοδότη, Περιγραφή Ανάπτυξης Λογισμικού Παρακολούθησης των Παρεχομένων Υπηρεσιών (CMMS –

Computerised Maintenance Management System), Σύνταξη Εντύπων – Αναφορών Συντήρησης ανά κύριο μηχάνημα ή ομάδα μηχανημάτων ή χώρων.

ktiria-grafeion4
ING (2008)

Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής

  • Ανακαίνιση Κτιρίου Δοϊράνης συνολικής επιφάνειας ~ 1000 m2 (Μελέτη και Επίβλεψη)
  • Μελέτη Computer Room στο Κτίριο Διοίκησης στη Λ. Συγγρού (Μελέτη και Επίβλεψη)
Κτίριο Call Center Forthnet (2007) στον Tαύρο Αττικής

Μελέτη – Επίβλεψη Κτιρίου γραφείων, επιφάνειας περίπου 2.500 m2.

Με τρεις ορόφους με 140 PC ο καθένας, DATA CENTER στο υπόγειο, σύστημα κλιματισμού VAV, αυτόματη κατάσβεση, Υ/Σ με 3 Η/Ζ και 2 PS των 120 KVA, ειδικά φωτιστικά για χώρους PC, γειώσεις για χώρους πληροφορικής Κ.Ο.Κ.

Κτίριο γραφείων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), Λάρισα*

Κτίριο γραφείων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), Λάρισα*

Κτίριο γραφείων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), Θεσσαλονίκη*

Κτίριο γραφείων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), Θεσσαλονίκη*

Εμποροναυτιλιακό Κέντρο Πειραιά

Εμποροναυτιλιακό Κέντρο Πειραιά 20 ορόφων και 2 υπογείων, Δήμος Πειραιά, 32000 m2* (οριστική μελέτη)

ΕΚΟ

Ανακαίνιση Κτιρίου Γραφείων, Σκαραμαγκάς*

Texaco

Ανακαίνιση Κτιρίου Γραφείων, Σκαραμαγκάς*

Shell

Ανακαίνιση Κτιρίου Γραφείων, Καλλιθέα*

Εθνική Ασφαλιστική (2004 – 2007)

Κτιριακό Συγκρότημα (Κεντρικά Γραφεία), συνολικής επιφάνειας 70.000m2, Λ. Συγγρού, Αθήνα*

ktiria-grafeion5
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Πυροπροστασία Κεντρικού Κτιρίου, οδός Αιόλου, Αθήνα*

Price Water House Coopers

Ανακαίνιση Κτιρίου Γραφείων, Χαλάνδρι*

Nationale Nederlanden

Κεντρικά Γραφεία επί της Λεωφ. Συγγρού, Αθήνα**

ktiria-grafeion6
Αρχιρόδον Α.Ε.

Κτίριο Γραφείων και Σταθμός Αυτοκινήτων, Λεωφ. Μεσογείων – Αγ. Παρασκευή*

“Pearl of Amman”

Συγκρότημα γραφείων, καταστημάτων και κατοικιών συνολικής επιφάνειας 80.000 m2, στο Αμάν της Ιορδανίας**

* Ποσοστό Συμμετοχής : 30%, ** Ποσοστό Συμμετοχής : 50%, *** Ποσοστό Συμμετοχής : 70%