Ξενοδοχείο Πεντελικόν
  • Ξενοδοχείο Πεντελικόν στην Κηφισιά Αττικής (2009)

Ανακαίνιση Αιθουσών Συγκεντρώσεων Silver A, B & C, συνολικής επιφάνειας ~ 700 m2

Κτιριακό Συγκρότημα Εθνικής Ασφαλιστικής
  • Κτιριακό Συγκρότημα Εθνικής Ασφαλιστικής στη Λ. Συγγρού (2004 – 2007)

Συνεδριακό Κέντρο 490 θέσεων*.

Ξενοδοχείο Hilton
  • Ξενοδοχείο Hilton, με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες συνεδριάσεων και ball rooms (Ανακαίνιση Ξενοδοχείου Συμμετοχή 50%)*
Helexpo
  • Helexpo (1995 – 1997)

Εκθεσιακό Κέντρο 18.800 m2 επί της Λ. Κηφισίας, Αθήνα*

ekthesiaka1

* Ποσοστό Συμμετοχής : 30%, ** Ποσοστό Συμμετοχής : 50%, *** Ποσοστό Συμμετοχής : 70%