Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης. Το κτίριο συνολικής επιφανείας 14.000m2 αναπτύσσεται σε δέκα (10) επίπεδα.

Συνολική επιφάνεια:

  • Yπόγειος σταθμός αυτοκινήτων ~5.500m2
  • Ανωδομή από εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία 8500
  • Περιβάλλων χώρος 1,9 στρέμματα

Περιλαμβάνονται όλες οι Η/Μ εγκ/σεις και επιπλέον ειδικός φωτισμός κτιρίου, περιβάλλων χώρος και φωτισμός ανάδειξης.

  • Ηλεκτρική ισχύς 815 KVA
  • Κλιματισμός 205 RT

Προϋπολογισμός: Σύνολο 12.000.000,00 €, Η/Μ 4.000.000,00 €

Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης.

Αμφιθέατρο ~620 θέσεων για συνεδριακό χώρο και εκδηλώσεις/παραστάσεις λόγου, μαζί με τους υποστηρικτικούς χώρους παρασκηνίων κλπ., δημιουργία Foyer 465 m2 και χώρους εκθέσεων, δρώμενων κλπ., Δημιουργία Μουσικής Σκηνής ή  Κινηματογράφου με όλους τους αναγκαίους υποστηρικτικούς χώρους, Café – Brasserie και Foyer εισόδου, Κέντρο Μουσικής Τεχνολογίας με sound labs και χώρους σεμιναρίων, συνολικής επιφάνειας 15.200 m2.

Κύριες εγκαταστάσεις

Υ/Σ 2000KVA, συμπαραγωγή 500KW, κλιματισμός  160 KW με υδρόψυκτα συστήματα και χρήση υπογείων υδάτων, σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα κ.λ.π.

Προϋπολογισμός:  Σύνολο 7.000.000,00 €, Η/Μ 2.935.000,00 €

ekpaideutika1

Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης.

Κτίριο συνολικής επιφανείας 630 m2.

  • Αβαθής γεωθερμία με αντλία θερμότητας 30 KW και ενδοδαπέδια θέρμανση – δροσισμό.
  • Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 20 KWh/m2 καλυπτόμενη από Φ/Β στέγης 10 KW
  • Πότισμα με όμβρια ύδατα
ekpaideutika2
ekpaideutika3

Σύνταξη της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης του Αρσακείου Γυμνασίου στα Ιωάννινα. Το κτίριο αναπτύσσεται σε έξι (3) επίπεδα ως εξής:

1ο επίπεδο (υπόγειο) :   Αποθήκες , Χώροι υποσταθμού Μ.Τ., Λεβητοστάσιο, υδροστάσιο και Δεξαμενές Ύδρευσης – Πυρόσβεσης, 2ο επίπεδο (ισόγειο): Χώροι κεντρικής εισόδου, γραφεία  Διοίκησης, Αίθουσες Εργαστήρια, κυλικείο, Αίθουσα γυμναστικής, 3ο επίπεδο (Α’ όροφος):      Γραφεία  Διοίκησης, Αίθουσες, Εργαστήρια.

ekpaideutika4
ekpaideutika5

Κατασκευή Νηπιαγωγείου σε υφιστάμενο κτίριο στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία της Εκάλης συνολικής στεγασμένης επιφανείας 2.500 m2. Μελέτη και Επίβλεψη των κτιριακών Η/Μ Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος χώρου του Έργου. Ενεργειακός σχεδιασμός με πρόβλεψη ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ανεμιστήρες οροφής για τη δημιουργία συνθηκών ανέσεως χωρίς ψύξη, αυτονομίες θέρμανσης ανά αίθουσα, φωτιστικά σε ζώνες με λαμπτήρες Τ5 και ηλεκτρονικά μπαλλάστς, σκίαστρα, κλπ.

ekpaideutika6

Μελέτη διαρρύθμισης χώρων του κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Βοτανικό

ekpaideutika8

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης με τη Μέθοδο ΣΔΙΤ (Σύνταξη Τεύχους «Τεχνικής Περιγραφής Η/Μ Εγκαταστάσεων», «Τεχνικών Προδιαγραφών», «Προδιαγραφών Αποτελέσματος» και «Πίνακες προδιαγραφών Χώρων (Π.Π.Χ.))

Κτιριακό Συγκρότημα αποτελούμενο από Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Θέατρο και Γήπεδα

ekpaideutika9

Εκπαιδευτικό Κέντρο Ολυμπιακής Αεροπλοίας, Θεσσαλονίκη*

ΤΕΕ Καλαμαριάς (ΤΕΕ) **

Κτιριακό Συγκρότημα αποτελούμενο από Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Κλειστό Γυμναστήριο, κτίριο Διοίκησης, Οικοτροφείο, Κατοικίες (Διευθυντών, Καθηγητών, Επισκεπτών), χώρους άθλησης και εγκαταστάσεις υποδομής.

ekpaideutika10

Κεντρική Βιβλιοθήκη, Συνεδριακό Κέντρο και Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

ekpaideutika11
ekpaideutika12

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Βιβλιοθήκη*

Βαλλιάνειος Σχολή Ληξουρίου Κεφαλληνίας**

Συγκρότημα Κέντρου Κατώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΕΚΑΤΕ) και Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ, Λαμία***

Συγκρότημα Διοίκησης – Εργαστηρίων Πολυτεχνικής Σχολής, Ξάνθη*

ekpaideutika13

Νέο Κτίριο Αιθουσών – Εργαστηρίων, Αθήνα*

* Ποσοστό Συμμετοχής : 30%, ** Ποσοστό Συμμετοχής : 50%, *** Ποσοστό Συμμετοχής : 70%