Πολυώροφο Κτίριο Γραφείων – Έκθεσης Αυτοκινήτων με Υπόγειους βοηθητικούς χώρους και χώρους στάθμευσης, στην Αθήνα (2008 ÷ 2009)

Συνεργεία – Γραφεία – Έκθεση Αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη**

sinergeia-ektheseis-autokiniton-1

Συνεργεία – Γραφεία – Έκθεση Αυτοκινήτων στην Αθήνα**

* Ποσοστό Συμμετοχής : 30%, ** Ποσοστό Συμμετοχής : 50%, *** Ποσοστό Συμμετοχής : 70%