Τρία Εμπορικά πολυκαταστήματα στα Ιωάννινα ιδιοκτησίας Β. Φλούδα (2007)
  • Πολυκατάστημα 1 ⇒ 1491m2
  • Πολυκατάστημα 2 ⇒ 1520 m2
  • Πολυκατάστημα 3 ⇒ 975 m2
Συγκρότημα ΣΕΑ Σείριος

Συγκρότημα ΣΕΑ Σείριος (ΚΕΤ, Οδική Βοήθεια, Πρατήρια Καυσίμων, Καταστήματα, Πλυντήρια, Περιβάλλων Χώρος), 43ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας*

Everest

Everest Τρία (3) εστιατόρια στη Λάρισα

Supermarket εργαζομένων στην Ολυμπιακή Αεροπορία, Ελληνικό

Supermarket εργαζομένων στην Ολυμπιακή Αεροπορία, Ελληνικό

Supermarket στους Αγίους Αναργύρους 1800 m2 (σήμερα My Market)

Supermarket στους Αγίους Αναργύρους 1800 m2 (σήμερα My Market)

Μελέτες Καταστημάτων
  • Κομμωτήρια George
  • Εμπορικά Elle
  • Mothercare
  • Everyday
  • κλπ.

* Ποσοστό Συμμετοχής : 30%, ** Ποσοστό Συμμετοχής : 50%, *** Ποσοστό Συμμετοχής : 70%