Μελέτη – Κατασκευή Νέου Βιοκλιματικού Νομαρχιακού Καταστήματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής 26.000 m2 (2010)

Μελέτη – Κατασκευή Νέου Βιοκλιματικού Νομαρχιακού Καταστήματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής 26.000 m2 (2010) (Οριστική Μελέτη)

dioikitika-ktiria-1
Αξιοποίηση Οικοπέδων του Δήμου Μεσολογγίου στα Ο.Τ. 101 & 102 του Σχεδίου Πόλης Μεσολογγίου (2009)

Αξιοποίηση Οικοπέδων του Δήμου Μεσολογγίου στα Ο.Τ. 101 & 102 του Σχεδίου Πόλης Μεσολογγίου (2009)

Ανέγερση Κτιριακού Συγκροτήματος σε οικόπεδο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης

Ανέγερση Κτιριακού Συγκροτήματος σε οικόπεδο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης περίπου 42.000 m2 (2007) (Οριστική Μελέτη)

Ανέγερση Νέου Διοικητηρίου Λιβαδειάς & Κτιρίου Ν.Α.Β. Θήβας*

Ανέγερση Νέου Διοικητηρίου Λιβαδειάς & Κτιρίου Ν.Α.Β. Θήβας*

Μεθοριακός Σταθμός Σαγιάδας

Μεθοριακός Σταθμός Σαγιάδας, Θεσπρωτία (Μελέτη Προσφοράς)*

Κτίριο Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου Κρήτης

Κτίριο Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου Κρήτης (Μελέτη Δημοπράτησης)*

Κτίριο Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά

Κτίριο Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά (Μελέτη Δημοπράτησης)*

Κτίριο Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Κτίριο Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη*

Δημαρχιακό Μέγαρο Λιβαδειάς*

Δημαρχιακό Μέγαρο Λιβαδειάς*

Δημαρχιακό Μέγαρο Αγρινίου*

Δημαρχιακό Μέγαρο Αγρινίου*

Δημαρχείο Κορίνθου*

Δημαρχείο Κορίνθου*

* Ποσοστό Συμμετοχής : 30%, ** Ποσοστό Συμμετοχής : 50%, *** Ποσοστό Συμμετοχής : 70%