Μελέτη – Κατασκευή Νέου Βιοκλιματικού Νομαρχιακού Καταστήματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής 26.000 m2 (2010) (Οριστική Μελέτη)

dioikitika-ktiria-1

Αξιοποίηση Οικοπέδων του Δήμου Μεσολογγίου στα Ο.Τ. 101 & 102 του Σχεδίου Πόλης Μεσολογγίου (2009)

Ανέγερση Κτιριακού Συγκροτήματος σε οικόπεδο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης περίπου 42.000 m2 (2007) (Οριστική Μελέτη)

Ανέγερση Νέου Διοικητηρίου Λιβαδειάς & Κτιρίου Ν.Α.Β. Θήβας*

Μεθοριακός Σταθμός Σαγιάδας, Θεσπρωτία (Μελέτη Προσφοράς)*

Κτίριο Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου Κρήτης (Μελέτη Δημοπράτησης)*

Κτίριο Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά (Μελέτη Δημοπράτησης)*

Κτίριο Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη*

Δημαρχιακό Μέγαρο Λιβαδειάς*

Δημαρχιακό Μέγαρο Αγρινίου*

Δημαρχείο Κορίνθου*

* Ποσοστό Συμμετοχής : 30%, ** Ποσοστό Συμμετοχής : 50%, *** Ποσοστό Συμμετοχής : 70%