Προμελέτη, Οριστική μελέτη, μελέτη Αδείας, μελέτη Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης και κατασκευαστικά σχέδια. Φωτιστικά LED, KNX σύστημα αυτοματισμού με ενσωματωμένο BMS, εγκατάσταση Κλιματισμού –Θέρμανσης –Αερισμού υψηλής αποτελεσματικότητας σε συνδυασμό με ενδοδαπέδια θέρμανση.

Αλλαγή Όψεων με Ενίσχυση του Φέροντος Οργανισμού – Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις και Τακτοποίηση Υπερβάσεων Ν.4014/11 (Άρθρο 24) σε Διώροφη Οικοδομή με Υπόγεια

villes-katoikies-1
villes-katoikies-2

Νέα Διώροφη Κατοικία με Τμήμα Υπογείου, Κολυμβητική δεξαμενή και υπόγεια δεξαμενή νερού
στην Πλάκα, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗ (2013) – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ NATALIJA ANDEJEVA

villes-katoikies-3

Διώροφη Μονοκατοικία με Υπόγεια Δεξαμενή στην Πάτμο (2013)

Νέα Μονοκατοικία στη Μήλο με υπόγειο και πισίνα και εγκατάσταση γεωθερμίας (2011)

villes-katoikies-4
villes-katoikies-5