ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Ν. Πλαστήρα 90, 13561
Άγιοι Ανάργυροι
τηλ. +30210-2610667
fax. +30210-2630327