Η Εταιρία διαθέτει εμπειρία σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, καθώς και εμπειρία για την παροχή όλων των υπηρεσιών για την επαφή, χρηματοδότηση και ολοκλήρωση έργων σε προγράμματα επιχορήγησης.