ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου – Μονάδα V– Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθείωσης καυσαερίων (2017 – 2019)

– Σχεδιασμός συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας – Διενέργεια Η/Μ μελέτης αναφορικά με τα συστήματα HVAC, αποκαπνισμού και Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS) των παρακάτω κτιρίων του σταθμού: Electrical & Control Building, Limestone Preparation Building, Recirculation & Dewatering Building, Limestone Unloading Building – Μελέτη ύδρευσης –αποχέτευσης του ηλεκτρολογικού κτιρίου και – Μελέτη του δικτύου θερμού νερού για την θέρμανση των κτιρίων – Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων των κτιρίων

Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας (2009)

Γειώσεις κτιρίων, αντλιοστασίων, αιολικών πάρκων

ΑΣΠ Λήμνου

Μελέτη και Κατασκευή Κτιρίων Γραφείων, Κλειστού Υποσταθμού, Διαχωριστήρων Αποθήκης & Μηχανουργείου (Μελέτη Προσφοράς) (2009)

Βασιλικός Power Station – Phase III, Unit 4 (2008) στην Κύπρο

Ισχύος 2×130 MW Κλιματισμός, Αερισμός, Ισχυρά ρεύματα, Ύδρευση, Αποχέτευση και BMS.

stathmoi-paragogis-ilektrikis-energeias-1
Θερμοηλεκτρικός Σταθμός ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης* (2000)

Ισχύος 400 MW Κλιματισμός – Υδραυλικά – Πυρόσβεση – Θέρμανση

Αθερινόλακος ΙΙΙ – IV

Όλες οι Βοηθητικές Εγκαταστάσεις

Σχάρες – Καλώδια – Control για Εγκαταστάσεις Παραγωγής*

Υδροηλεκτρικός Σταθμός ΘΗΣΑΥΡΟΣ (1995)

Ισχύος 350MW Κλιματισμός – Θέρμανση – Αερισμός

Θερμοηλεκτρικός Σταθμός 330 MW * (2000 – 2002) στη Μελίτη Φλώρινας

Μελέτη και Σχεδιασμός Εσχαρών και Καλωδίων

Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Ρόδου (3x23,4MW)

Κλιματισμός – Θέρμανση – Αερισμός

Μεγαλόπολις IV 300MW

Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Κλιματισμός – Θέρμανση – Αερισμός και Πυρόσβεση

Θερμοηλεκτρικός Σταθμός 350MW στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης

Κλιματισμός – Ύδρευση

stathmoi-paragogis-ilektrikis-energeias-2

* Ποσοστό Συμμετοχής : 30%, ** Ποσοστό Συμμετοχής : 50%, *** Ποσοστό Συμμετοχής : 70%