– Σχεδιασμός συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας – Διενέργεια Η/Μ μελέτης αναφορικά με τα συστήματα HVAC, αποκαπνισμού και Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS) των παρακάτω κτιρίων του σταθμού: Electrical & Control Building, Limestone Preparation Building, Recirculation & Dewatering Building, Limestone Unloading Building – Μελέτη ύδρευσης –αποχέτευσης του ηλεκτρολογικού κτιρίου και – Μελέτη του δικτύου θερμού νερού για την θέρμανση των κτιρίων – Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων των κτιρίων

Γειώσεις κτιρίων, αντλιοστασίων, αιολικών πάρκων

Μελέτη και Κατασκευή Κτιρίων Γραφείων, Κλειστού Υποσταθμού, Διαχωριστήρων Αποθήκης & Μηχανουργείου (Μελέτη Προσφοράς) (2009)

Ισχύος 2×130 MW Κλιματισμός, Αερισμός, Ισχυρά ρεύματα, Ύδρευση, Αποχέτευση και BMS.

stathmoi-paragogis-ilektrikis-energeias-1

Ισχύος 400 MW Κλιματισμός – Υδραυλικά – Πυρόσβεση – Θέρμανση

Όλες οι Βοηθητικές Εγκαταστάσεις

Σχάρες – Καλώδια – Control για Εγκαταστάσεις Παραγωγής*

Ισχύος 350MW Κλιματισμός – Θέρμανση – Αερισμός

Μελέτη και Σχεδιασμός Εσχαρών και Καλωδίων

Κλιματισμός – Θέρμανση – Αερισμός

Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Κλιματισμός – Θέρμανση – Αερισμός και Πυρόσβεση

Κλιματισμός – Ύδρευση

stathmoi-paragogis-ilektrikis-energeias-2

* Ποσοστό Συμμετοχής : 30%, ** Ποσοστό Συμμετοχής : 50%, *** Ποσοστό Συμμετοχής : 70%