Μελέτη Βελτιώσεως και Παράκαμψης Οικισμών δύο κόμβων (Ι κόμβος 550 m & ΙΙ 810 m).

Επικαιροποίηση τεχνικών χαρακτηριστικών του φωτισμού και μελέτη κατασκευαστικών στοιχείων των ιστών φωτισμού, των βραχιόνων, των φρεατίων όδευσης των καλωδίων, της βάσης των ιστών και του ακροκιβωτίου σύνδεσης της ηλεκτρικής γραμμής με την γραμμή του φωτιστικού σώματος.

Προϋπολογισμός: Σύνολο 7.2000.000,00 €, Η/Μ 171.480,88 €

Προμελέτη και Οριστική Μελέτη.

Μελέτες φωτισμού, διανομής – Υ/Σ, γειώσεων, αερισμού CO-NO-καπνού, ελέγχου σεναρίων πυρκαϊάς, πυροπροστασίας, πυρανίχνευσης, ελέγχου κυκλοφορίας, φωτεινής σηματοδότησης, Τ/Φ ανάγκης, ραδιοεπικοινωνιών, κεντρικού συστήματος ελέγχου SCADA, ελέγχου ύψους οχημάτων, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, τηλεματικής, μεγαφώνων, ελέγχου παγετού, θυρών διαφυγής.

  • Οδοφωτισμός της αρτηρίας παράκαμψης της Αράχωβας εκτός του τμήματος της Σήραγγας, μήκους περίπου 5.000m
  • Οδοφωτισμός και φωτεινή σηματοδότηση του Ανατολικού Ανισόπεδου Κόμβου
  • Ομοίως του Δυτικού σε «τρομπέτα» που περιλαμβάνει εσωτερικό ισόπεδο κόμβο
  • Η/Μ μελέτης εγκαταστάσεων σήραγγας αμφίδρομης μήκους 1600m με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και της σήραγγας διαφυγής μετά των συνδετηρίων

Προϋπολογισμός: Σύνολο 2.887.750,00 €, Η/Μ 190.000,00 €

(ενδεικτικά : μελέτη εγκ/σεων : φωτισμού [Normal, H/Z, UPS], αερισμού, ασθενών ρευμάτων [σηματοδότες, CCTV, έλεγχος κυκλοφορίας, ραδιοεπικοινωνίες, Τ/Φ], πυροπροστασίας, [μόνιμο υδροδοτικό, πυρανίχνευση, πυροσβεστήρες], SCADA, κλπ.)

  • Σήραγγες Παναγιάς και Συρτού, Αγναντερού, Αγ. Παρασκευής, Αγίας Τριάδας, Πριονιών και Βελανιδιών, μήκους 700m έως 2500m (2008)
  • Τμήμα περιοχής Ανηλίου-Μετσόβου μήκους 6,5km περίπου, που περιλαμβάνει τις σήραγγες Ανθοχωρίου, Βοτονοσίου, Δύο Κορυφών, Κρημνού, μήκους 300-1100m και τις γέφυρες Βοτονοσίου και Μεγαλορέματος*
  • Σήραγγες Αγ.Νικολάου, Καλαμιών, συνδετήριος και ανισόπεδος κόμβος Μετσόβου*
  • Σήραγγα Σ1Ν Τμήμα Αγ. Νικόλαος – Κουμαριά, μήκους 850m *
  • Τμήμα Γκρίκα – Κρυσταλλοπηγή – Ψηλοράχη, μήκους 16km (Σήραγγα και Α/Κ Νεοχωρίου, Γέφυρα και Σήραγγα Κρυσταλλοπηγής, ημιστέγαστρο κλπ.)*
odopoiia-siragges-1

* Ποσοστό Συμμετοχής : 30%, ** Ποσοστό Συμμετοχής : 50%, *** Ποσοστό Συμμετοχής : 70%