Κατασκευή υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ – ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ από Χ.Θ 91+500 έως Χ.Θ.113+000 και Σήραγγας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ (2018-2019)

– Δύο σήραγγες μήκους 4.800m η καθεμία. – Η μελέτη Πυρόσβεσης εκπονήθηκε σύμφωνα με ΕΡΓΟΣΕ/ΕΞ.288601/17.02.2017 με την οποία απαιτείται πυροσβεστικό δίκτυο με Π.Φ. ανά 100m παροχής 400 lt/min και ταυτόχρονη λειτουργία 2 Π.Φ. – Το δίκτυο είναι κοινό και για τις δύο σήραγγες με ταυτόχρονη λειτουργία βρόχων. – Εξετάστηκε η δημιουργία 2 ανεξάρτητων αντλιοστασίων (αντί ενός) ένα σε κάθε εξωτερικό κτίριο εξυπηρέτησης, ώστε να εξασφαλιστεί για λόγους ασφαλείας τροφοδοσία από δύο πηγές και να ελαχιστοποιηθεί το μανομετρικό ύψος των αντλιών.

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Ενδεικτικά : μελέτη εγκ/σεων : Ισχυρών Ρευμάτων, Υποσταθμού, Ασθενών Ρευμάτων, Αυτοματισμού, Επιτήρησης και Επικοινωνιών, Γειώσεων – Ισοδυναμικής Προστασίας (σηράγγων και σιδηροδρομικής γραμμής), Αερισμού, Πυροπροστασίας (Πυρανίχνευση – Πυρόσβεση – Αυτόματη Κατάσβεση), κλπ.

Υπολειπόμενες Μελέτες για την Υπογειοποίηση του τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών (ΣΣΑ) έως τις Τρεις Γέφυρες» (Α.Π. 726) (2014)

Προμελέτη & Οριστική Μελέτη Σήραγγας καθώς και Μελέτη Εφαρμογής Κτιρίων εξυπηρέτησης και Ηλεκτροφωτισμού Περιβάλλοντος χώρου. Δύο σήραγγες διπλής κατεύθυνσης 1.495,4m έκαστη, Δίκτυο διανομής Μ.Τ. με δύο (2) Υποσταθμούς

sidirodromika-erga-1
sidirodromika-erga-2
sidirodromika-erga-3
sidirodromika-erga-4
Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης της υποδομής και των κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευή της επιδομής, των Η/Μ εγκαταστάσεων, της σηματοδότησης, των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτροκίνησης της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέα - Δομοκός (Α.Δ. 635) (2014)

Αντικεραυνική Προστασία Σιδηροδρομικής Γέφυρας υπ’ αριθμ. 26 (ΣΓ26).

Συνδέσεις θεμελιακών γειώσεων Σιδηροδρομικής Γέφυρας υπ’ αριθμ. 26 (ΣΓ26) με τα μεταλλικά μέρη της γέφυρας, τον οπλισμό, το σύστημα ηλεκτροκίνησης, τους μεταλλικούς φορείς, τους ιστούς φωτισμού και οποιαδήποτε άλλη παρακείμενη μεταλλική κατασκευή.

Προαστιακός Σιδηρόδρομος Αθηνών : Σήραγγα “Πυργούθι” στους Αγίους Αναργύρους

Προαστιακός Σιδηρόδρομος Αθηνών : Σήραγγα “Πυργούθι” στους Αγίους Αναργύρους, μήκους 350m. (2007)

Σήραγγες Ικονίου

Σήραγγες Ικονίου (μήκους 3650 m) και Δαφνίου (μήκους 1000 m) της Σιδηροδρομικής Γραμμής Σύνδεσης του Λιμένα Νέου Ικονίου με το Σιδηροδρομικό Δίκτυο (2008)

Υπολειπόμενες Η/Μ Μελέτες για την Ν.Σ.Γ. Κανονικού Εύρους μεταξύ Λιανοκλαδίου – Δομοκού

(Κυρίως Σήραγγες – δύο σήραγγες μονής κατεύθυνσης 7.000m έκαστη – Δύο (2) Στοές διαφυγής μήκους 700m και 900m, Δεκατρείς (13) διασυνδετήριες στοές διαφυγής, Δίκτυο διανομής Μ.Τ. με πέντε (5) Υποσταθμούς) (2007)

Σήραγγα Αγίων Θεοδώρων

Σήραγγα Αγίων Θεοδώρων, παράκαμψη Διυλιστηρίων, μήκους 1,6km* (2003)

Σήραγγα Τεμπών

Σήραγγα Τεμπών Τμήμα μεταξύ Ευαγγελισμού και Σ.Σ. Ραψάνης μήκους 4,5km * (2000)

* Ποσοστό Συμμετοχής : 30%, ** Ποσοστό Συμμετοχής : 50%, *** Ποσοστό Συμμετοχής : 70%