– Δύο σήραγγες μήκους 4.800m η καθεμία. – Η μελέτη Πυρόσβεσης εκπονήθηκε σύμφωνα με ΕΡΓΟΣΕ/ΕΞ.288601/17.02.2017 με την οποία απαιτείται πυροσβεστικό δίκτυο με Π.Φ. ανά 100m παροχής 400 lt/min και ταυτόχρονη λειτουργία 2 Π.Φ. – Το δίκτυο είναι κοινό και για τις δύο σήραγγες με ταυτόχρονη λειτουργία βρόχων. – Εξετάστηκε η δημιουργία 2 ανεξάρτητων αντλιοστασίων (αντί ενός) ένα σε κάθε εξωτερικό κτίριο εξυπηρέτησης, ώστε να εξασφαλιστεί για λόγους ασφαλείας τροφοδοσία από δύο πηγές και να ελαχιστοποιηθεί το μανομετρικό ύψος των αντλιών.

Ενδεικτικά : μελέτη εγκ/σεων : Ισχυρών Ρευμάτων, Υποσταθμού, Ασθενών Ρευμάτων, Αυτοματισμού, Επιτήρησης και Επικοινωνιών, Γειώσεων – Ισοδυναμικής Προστασίας (σηράγγων και σιδηροδρομικής γραμμής), Αερισμού, Πυροπροστασίας (Πυρανίχνευση – Πυρόσβεση – Αυτόματη Κατάσβεση), κλπ.

Προμελέτη & Οριστική Μελέτη Σήραγγας καθώς και Μελέτη Εφαρμογής Κτιρίων εξυπηρέτησης και Ηλεκτροφωτισμού Περιβάλλοντος χώρου. Δύο σήραγγες διπλής κατεύθυνσης 1.495,4m έκαστη, Δίκτυο διανομής Μ.Τ. με δύο (2) Υποσταθμούς

sidirodromika-erga-1
sidirodromika-erga-2
sidirodromika-erga-3
sidirodromika-erga-4

Αντικεραυνική Προστασία Σιδηροδρομικής Γέφυρας υπ’ αριθμ. 26 (ΣΓ26).

Συνδέσεις θεμελιακών γειώσεων Σιδηροδρομικής Γέφυρας υπ’ αριθμ. 26 (ΣΓ26) με τα μεταλλικά μέρη της γέφυρας, τον οπλισμό, το σύστημα ηλεκτροκίνησης, τους μεταλλικούς φορείς, τους ιστούς φωτισμού και οποιαδήποτε άλλη παρακείμενη μεταλλική κατασκευή.

Προαστιακός Σιδηρόδρομος Αθηνών : Σήραγγα “Πυργούθι” στους Αγίους Αναργύρους, μήκους 350m. (2007)

Σήραγγες Ικονίου (μήκους 3650 m) και Δαφνίου (μήκους 1000 m) της Σιδηροδρομικής Γραμμής Σύνδεσης του Λιμένα Νέου Ικονίου με το Σιδηροδρομικό Δίκτυο (2008)

(Κυρίως Σήραγγες – δύο σήραγγες μονής κατεύθυνσης 7.000m έκαστη – Δύο (2) Στοές διαφυγής μήκους 700m και 900m, Δεκατρείς (13) διασυνδετήριες στοές διαφυγής, Δίκτυο διανομής Μ.Τ. με πέντε (5) Υποσταθμούς) (2007)

Σήραγγα Αγίων Θεοδώρων, παράκαμψη Διυλιστηρίων, μήκους 1,6km* (2003)

Σήραγγα Τεμπών Τμήμα μεταξύ Ευαγγελισμού και Σ.Σ. Ραψάνης μήκους 4,5km * (2000)

* Ποσοστό Συμμετοχής : 30%, ** Ποσοστό Συμμετοχής : 50%, *** Ποσοστό Συμμετοχής : 70%