Η/Μ Μελέτη για κτίρια και υποδομές, που περιλαμβάνει:

 • Δίκτυο Ύδρευσης και Πυρόσβεσης
 • Δίκτυο ομβρίων υδάτων
 • Δίκτυο αποχέτευσης
 • Δίκτυο άρδευσης
 • Οδοφωτισμός
 • Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου
 • Δίκτυο τηλεπικοινωνιών
 • Αντλιοστάσια πυρόσβεσης
 • Κτίριο Ferry Terminal
 • Κτίριο Fish Market
 • Κτίριο Administration
 • Εστιατόριο
 • Κτίριο Public
 • Στεγασμένος αποθηκευτικός χώρος
 • Σκίαστρα
 • Δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος από Υποσταθμό σε οικόπεδα/κτίρια
marines-limania-megala-ktiriaka-disgkrotimata-diktia-ipodomon-1

Προμελέτη, Οριστική μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής.

Δυναμικότητας 151 Καραβιών

 • Δίκτυα Μ.Τ. 11 KV και Υποσταθμός
 • Δίκτυα Χ.Τ. 0.4ΚV
 • Φωτισμός δρόμων και προβλήτας
 • Δίκτυα επικοινωνιών
 • Δίκτυα πετρελαίου και βενζίνης
 • Εγκατάσταση πόσιμου νερού
 • Εγκατάσταση πυρόσβεσης
 • Εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα o Εγκατάσταση αποχέτευσης από τα πλοία

Κύρια στοιχεία:

 • Συνολική ηλεκτρική ισχύς ~3.200ΚVA
marines-limania-megala-ktiriaka-disgkrotimata-diktia-ipodomon-2

Έλεγχος και Αναθεώρηση Μελέτης, Στάδιο Δημοπράτησης

Αναθεώρηση υπαρχουσών μελετών για:

 • Ηλεκτρικά συστήματα
 • Μηχανολογικά συστήματα

Στάδιο δημοπράτησης, που περιλαμβάνει :

 • Προετοιμασία καταλόγου ερωτημάτων για τα τεύχη
 • Αναθεώρηση όλων των τευχών και ανάπτυξη Συνολικής Έκθεσης της Μελέτης
 • Προετοιμασία Συνολικής Έκθεσης Μελέτης που καλύπτει τις απαιτήσεις του Έργου
 • Αναθεώρηση Σχεδίων της Προκαταρκτικής Μελέτης, προκειμένου να καθοριστούν οι Η/Μ εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός κάτω του κανονικού μεγέθους, να συνταχθεί μία αποκλειστική λίστα όλων των επιβεβαιωμένων χωρητικοτήτων και να παρασχεθούν συμβουλές για την αύξηση, να εξακριβωθούν και να επιβεβαιωθούν όλοι οι υπολογισμοί φορτίων.
marines-limania-megala-ktiriaka-disgkrotimata-diktia-ipodomon-3
marines-limania-megala-ktiriaka-disgkrotimata-diktia-ipodomon-4

Προκαταρκτική Μελέτη, Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Προετοιμασία Σταδίου Δημοπράτησης.

 • Ηλεκτρικά Δίκτυα
  • Μέση Τάση
  • Χαμηλή Τάση
 • Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
marines-limania-megala-ktiriaka-disgkrotimata-diktia-ipodomon-5

Αναθεώρηση Μελέτης, Value Engineering, Τεύχη Δημοπράτησης.

Σχεδιασμός (αναθεώρηση σχεδίων και τευχών μελέτης, value engineering, προμετρήσεις, τεύχη δημοπράτησης) για τα εξής:

 • Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
 • Φωτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • ITS (Intelligent Transportation System)
 • Όμβρια ύδατα
 • Άρδευση
 • Δίκτυο ύδρευσης πόλεως
 • Αποχέτευση

Αναθεώρηση υπαρχουσών μελετών, Μελέτη Κατασκευής.

Μελέτη που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αναθεώρηση υπαρχουσών μελετών και σχεδίων για ολόκληρη την πόλη (βιομηχανική περιοχή και κτίρια κατοικιών-LC).
 • Αναθεώρηση και υπολογισμοί φορτίου και παροχή Μέσης Τάσης από τον Υποσταθμό, που βρίσκεται στην υπάρχουσα βιομηχανική περιοχή έως τα όρια του LC.
 • Επανασχεδίαση των δικτύων βιομηχανικής ανάπτυξης (διανομή Μ.Τ./Χ.Τ., Οδοφωτισμός, Τηλεπικοινωνίες).
marines-limania-megala-ktiriaka-disgkrotimata-diktia-ipodomon-8

Προμελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης, Μελέτη Κατασκευής.

Δίκτυα Πόλεως:

 • Δίκτυο πόσιμου νερού
 • Δίκτυο Άρδευσης
 • Δίκτυο Αποχέτευσης
 • Δίκτυο ομβρίων υδάτων
 • Αντιπλημμυρική προστασία
 • Δίκτυα Μέσης Τάσης 13,8 KV
 • Υποσταθμός Χαμηλής Τάσης 13,8 / 0,38 KV
 • Δίκτυα τηλεπικοινωνιών
 • Οδοφωτισμός

Landscaping:

 • Φωτισμός
 • Άρδευση (δευτερεύοντα και τριτεύοντα δίκτυα, 400 ηλεκρικές βαλβίδες)

Συνδέσεις του κτιρίου με τα δίκτυα πόλεως

Κύρια στοιχεία:

Δίκτυο Αποχέτευσης

 • Παροχή λυμάτων
  • Qf = 5,750 m3/d

Δίκτυο πόσιμου νερού

 • Συνολική ζήτηση
  • Qave = 6,330 m3/d
  • Qmaxd = 11,394 m3/d
  • Qhmax = 220 l/s

Δίκτυο Άρδευσης

 • Παροχή σχεδιασμού: Qirr = 15,877 m3/d
marines-limania-megala-ktiriaka-disgkrotimata-diktia-ipodomon-9

Προμελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης, Μελέτη Κατασκευής.

Δίκτυα Πόλεως:

 • Δίκτυο πόσιμου νερού
 • Δίκτυο Άρδευσης
 • Δίκτυο Αποχέτευσης
 • Δίκτυο ομβρίων υδάτων
 • Αντιπλημμυρική προστασία – κανάλια ομβρίων
 • Δίκτυα Μέσης Τάσης 13,8 KV
 • Υποσταθμός Χαμηλής Τάσης 13,8 / 0,38 KV
 • Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

Κύρια Στοιχεία:

 • Δεξαμενή πόσιμου νερού 28.000m3
 • Δεξαμενή άρδευσης 14.000m3

Δίκτυο Αποχέτευσης

 • Παροχή λυμάτων
  • Qf = 8,965 m3/d

Δίκτυο πόσιμου νερού

 • Συνολική ζήτηση
  • Qave = 11,737 m3/d
  • Qmaxd = 21,127 m3/d
  • Qhmax = 407 l/s

Δίκτυο Άρδευσης

 • Παροχή σχεδιασμού: Qirr = 16,266 m3/d

Shop Drawings

Δίκτυα υποδομής για την ανάπτυξη της περιοχής Baniyas, συνολικής επιφάνειας 0,53 km2, πληθυσμού 5.000 ατόμων.

Δίκτυα Πόλεως:

 • Δίκτυο πόσιμου νερού
 • Δίκτυο Άρδευσης
 • Δίκτυο λυμάτων
 • Δίκτυο ομβρίων υδάτων
 • Αντιπλημμυρική προστασία
 • Βασικές υποδομές (δεξαμενή υδάτων, αντλιοστάσια, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, υποσταθμός Μέσης Τάσης 132 / 13,8 KV, επεξεργασία νερού, etc.)
 • Δίκτυα Μέσης Τάσης 13,8 KV
 • Υποσταθμός Χαμηλής Τάσης 13,8 / 0,38 KV
 • Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

Κύρια στοιχεία :

 • Δεξαμενή άρδευσης 1.000m3
 • Αντλία άρδευσης 108m3/h – 65mWS
 • Jockey αντλία άρδευσης 10m3/h – 65mWS
marines-limania-megala-ktiriaka-disgkrotimata-diktia-ipodomon-11
marines-limania-megala-ktiriaka-disgkrotimata-diktia-ipodomon-12

Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης.

Δίκτυα υποδομής της Βιομηχανικής Πόλης στο JAZAN για τις φάσεις 1,2, συνολικής επιφάνειας 8 km2.

Δίκτυα Πόλεως:

 • Δίκτυα Μ.Τ. 33 και 13.8 KV και Υποσταθμός
 • Δίκτυα Χ.Τ. 400 V
 • Φωτισμός λεωφόρων, δευτερευουσών αρτηριών, κόμβων
 • Δίκτυα τηλεπικοινωνιών
 • Δίκτυα πόσιμου νερού
 • Δίκτυα ποτίσματος από βιολογικό καθαρισμό
 • Βιολογικός καθαρισμός (Προμελέτη)
 • Δίκτυα αποχέτευσης
 • Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων
 • Αντιπλημμυρική προστασία
 • Χωροθέτηση δικτύου Φ.Α.

Κύρια στοιχεία:

 • Συνολική ηλεκτρική ισχύς ~200MW
 • Ημερήσια κατανάλωση πόσιμου νερού ~30.000m3 – Σχέδια συντονισμού υποδομών
 • Αντλιοστάσια άρδευσης 900m3/h (2 αντλίες x 450m3 + 1 εφεδρική αντλία 450m3)
 • Δεξαμενές άρδευσης 2 x 10.000m2
 • Δεξαμενές ύδρευσης 2 x 14.000m3
 • Αντλιοστάσιο ακαθάρτων 450m3/h (2 αντλίες)

Δρόμοι:

 • Αρτηριακοί (73m πλάτος) = 5.5. Km
 • Συλλεκτήριοι (60m πλάτος) = 6,2 Km
 • Τοπικοί (46 & 40m πλάτος) = 25,2 Km
marines-limania-megala-ktiriaka-disgkrotimata-diktia-ipodomon-13
marines-limania-megala-ktiriaka-disgkrotimata-diktia-ipodomon-15
marines-limania-megala-ktiriaka-disgkrotimata-diktia-ipodomon-14

Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Τεύχη Δημοπράτησης.

Δίκτυα υποδομής της Βιομηχανικής Πόλης στη Jeddah 4, συνολικής έκτασης 3,6km2. Συνολική έκταση πόλης 5Km2.

Δίκτυα Yποδομής:

 • Δίκτυα Μέσης τάσης 13,8 KV
 • Υποσταθμός Χαμηλής Τάσης 13,8/0,38 KV
 • Οδικός φωτισμός
 • Δίκτυα επικοινωνιών
 • Δίκτυα πόσιμου νερού
 • Δίκτυο άρδευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
 • Δίκτυο ομβρίων υδάτων
 • Αντιπλημμυρική προστασία
 • Βασικές υποδομές (δεξαμενές νερού, αντλιοστάσια, Βιολογικός καθαρισμός, υποσταθμός Μέσης τάσης 132/13,8 KV, Επεξεργασία νερού κλπ.)

Τεχνικά Στοιχεία:

 • Συνολική ηλεκτρική ισχύς ~160MW
 • Ημερήσια κατανάλωση πόσιμου νερού ~20.000m3 – Σχέδια συντονισμού υποδομών
 • Δεξαμενές νερού 14.000m3
 • Δεξαμενές άρδευσης 12.000m3
 • Αντλιοστάσιο άρδευσης 770m3/h (2 αντλίες x 385m3/h + 1 εφεδρική αντλία 385m3/h)
 • Αντλιοστάσιο ακαθάρτων 1.200m3/h (2 αντλίες)

Δρόμοι:

 • Συλλεκτήριοι (60m πλάτος) = 6,2 Km
 • Τοπικοί (46 & 40m πλάτος) = 26 Κm .
marines-limania-megala-ktiriaka-disgkrotimata-diktia-ipodomon-17

Στρατιωτική Βάση και Συγκρότημα Κατοικιών στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας 30.000 κατοίκων σε μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα της χώρας, (Προμελέτη, τοπική έρευνα, εκτίμηση κόστους) (2012)

Ανάπτυξη ενός σύγχρονου στρατοπέδου στη Σαουδική Αραβία Royal Guard 10.000 ατόμων, (Προμελέτη, τοπική έρευνα, εκτίμηση κόστους) (2012)

Ανέγερση Οικοδομικού Συγκροτήματος με σταθμό αυτοκινήτων 20.000 m2και κατοικίες – καταστήματα – γραφεία και επαγγελματικούς χώρους περίπου 35.000 m2, στο Ναύπλιο (2009)

marines-limania-megala-ktiriaka-disgkrotimata-diktia-ipodomon-18
marines-limania-megala-ktiriaka-disgkrotimata-diktia-ipodomon-19

Ανοικοδόμηση 60 κατοικιών και 30 αποθηκών της πυρόπληκτης κοινότητας Αρτέμιδα,στην Πελοπόννησο, ανάθεση από την Κυπριακή Κυβέρνηση (2008)

marines-limania-megala-ktiriaka-disgkrotimata-diktia-ipodomon-20

Εμπορικό Πάρκο Ιωαννίνων,~ 29.000 m2 (Μελέτη Αδείας) με κινηματογράφους, εστιατόρια, πληθώρα μικρών καταστημάτων, υπεραγορά ηλεκτρικών ειδών και supermarket (2007)

* Ποσοστό Συμμετοχής : 30%, ** Ποσοστό Συμμετοχής : 50%, *** Ποσοστό Συμμετοχής : 70%