Renovation, Regeneration of common areas and repairs in the residential complexes Ι, ΙΙ, ΙV**

Participation 25%, Panepistimiou St., Athens

apokatastaseis-diatiriteon-ktirion-1

“Polimerio” Hall Tinos* (1995-1997) (Study – Supervision)

* Participation : 30%, ** Participation : 50%, *** Participation : 70%