Suburban Railway E/M Design for the following Stations * :

  • Koropi
  • Katza
  • Pallini
  • Doukissis Plakentias
  • Penteli
  • Kifissia
  • Iraklio
  • Neratziotissa

Transport Center Aharnon (SKA) Aharnes* (Preliminary Study)

Perissos Train Station *

Thessaloniki Railway Station Refurbishment *

* Participation : 30%, ** Participation : 50%, *** Participation : 70%