Παραδόθηκε το κείμενο “Σύνταξη προδιαγραφών και αμοιβών για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις” – Ομάδα Εργασίας ΟΕΑΚ-ΤΕΕ.

Η “Σύνταξη προδιαγραφών και αμοιβών για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις”, συντάχθηκε με πρωτοβουλία του Τ.Ε.Ε. και αφορά τις βασικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να εφαρμοστεί η οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Το κείμενο, το οποίο παραδόθηκε μέσα στον Μάρτιο 2003, αναφέρεται στις έννοιες του σχεδιασμού, της μελέτης, της επιθεώρησης και της πιστοποίησης των κτιρίων και τις γενικές αρχές εφαρμογής τους.

Στόχος της εργασίας είναι να δώσει στον μελετητή και τον επιθεωρητή του κτιρίου τα απαραίτητα εργαλεία για τη μεθοδική και αξιόπιστη αποτίμηση της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός κτιρίου καθώς και της βελτίωσής της.

Την ομάδα εργασίας αποτελούσαν οι:

Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γο Μηχ/κο, Συντονιστή

  • Τζένη Λάζαρη, Αρχτέκτονα Μηχ/κο
  • Λάμπρος Μανασής, Μηχ/γο Μηχ/κο
  • Κώστας Λύτρας, Μηχ/γο Μηχ/κο
  • Γιάννης Λαδόπουλος, Ηλ/γο Μηχ/κο

Μαριά Κομπελίτου, Μηχ/γο Μηχ/κο Ενέργειας