«Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ» (2015)

Εκπόνηση Η/Μ Μελέτης και ειδικότερα:

  • Αξιολόγηση των Διαθέσιμων Πληροφοριών
  • Καθορισμός και Σχεδιασμός μεθόδου εκπόνησης της Η/Μ Μελέτης
  • Εκπόνηση όλων των Η/Μ Μελετών
diaxeirisi-aporrimaton-1
Μελέτη ΣΜΑ και ΚΔΑΥ στους Νομούς Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης του Έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Μελέτη ΣΜΑ και ΚΔΑΥ στους Νομούς Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης του Έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Κατασκευή Α΄ Φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη Θέση Σκαλιστήρι Δήμου Φυλής

Κατασκευή Α΄ Φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη Θέση Σκαλιστήρι Δήμου Φυλής

* Ποσοστό Συμμετοχής : 30%, ** Ποσοστό Συμμετοχής : 50%, *** Ποσοστό Συμμετοχής : 70%