Εκπόνηση Η/Μ Μελέτης και ειδικότερα:

  • Αξιολόγηση των Διαθέσιμων Πληροφοριών
  • Καθορισμός και Σχεδιασμός μεθόδου εκπόνησης της Η/Μ Μελέτης
  • Εκπόνηση όλων των Η/Μ Μελετών
diaxeirisi-aporrimaton-1

Μελέτη ΣΜΑ και ΚΔΑΥ στους Νομούς Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης του Έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Κατασκευή Α΄ Φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη Θέση Σκαλιστήρι Δήμου Φυλής

* Ποσοστό Συμμετοχής : 30%, ** Ποσοστό Συμμετοχής : 50%, *** Ποσοστό Συμμετοχής : 70%