Όροι χρήσης και Πολιτική  Απορρήτου

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το μελετητικό μας γραφείο ( εφεξής για λόγους συντομίας η Δικαιούχος ) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Προσωπικά δεδομένα

Η ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση των δεδομένων των χρηστών.

Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, η παροχή εκ μέρους του χρήστη προσωπικών δεδομένων του γίνεται οικειοθελώς και αποκλειστικά κατά την ελεύθερη βούλησή του. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα ΔΕΝ επεξεργάζονται και  ΔΕΝ αποθηκεύονται.

Τα δεδομένα των χρηστών δεν πωλούνται, δεν διανέμονται, δεν αποκαλύπτονται και δεν παρέχονται σε τρίτα μέρη. Τα δεδομένα των χρηστών θα παρέχονται σε κυβερνητικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες ή άλλες αρμόδιες αρχές μόνον όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο.

Επίσης, χρησιμοποιούνται cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης (browser) του χρήστη που εισέρχεται στην ιστοσελίδα. Τα cookies έχουν την δυνατότητα αναγνώρισης του προγράμματος περιήγησης (browser) και αποθηκεύονται μόνο εφόσον ο χρήστης τα αποδεχθεί εισερχόμενος στην ιστοσελίδα. O χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή του με το να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής (browser) του αναλόγως.

Εάν έχετε απορίες ή υποδείξεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dpo@dektis.gr.

Η πλοήγηση στον ιστότοπο είναι ελεύθερη. Προσωπικά στοιχεία ΔΕΝ αποθηκεύονται.

Τέλος ο χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τυχόν υποκλοπή προσωπικών στοιχείων από τον υπολογιστή του ή κατά την επικοινωνία με τον ιστότοπο. Η χρήση του ιστοτόπου δεν ενδείκνυται από ελεύθερα ασύρματα δίκτυα ή κοινόχρηστους υπολογιστές.

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό μας τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/ κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οι Όροι χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον και οι αλλαγές θα εμφανίζονται εδώ.